Leukocyter

15754

ETV6-RUNX1, t(12;21), Leukocyter; Kvantitativ RT-PCR

Synonymer

ETV6-RUNX1, t(12;21) kvantitativ PCR

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Koniskt plaströr

Provtagning

 
Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031-3427891.

Hantering

Förvaras kylt. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet. I rumstemperatur

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remissord

ETV6-RUNX1, t(12;21)

Metod

Metodtyp

Kvantitativ RT-PCR

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analysen mäter förekomst av ETV6-RUNX1 (tidigare benämnd TEL-AML1) fusionstranskript som ses vid B-lymfoblastleukemi (ALL) med translokation t(12;21)(p13;q22). Resultatet anges som en kvot mellan mängd ETV6-RUNX1 fusionstranskript och mängd ABL1 transkript (referensgen) uttryckt i %. Metoden kan används för att påvisa förekomst av ETV6-RUNX1 fusionstranskript samt mäta förändring av ETV6-RUNX1 /ABL1-kvoten över tid hos en och samma patient. Metoden kan användas som komplement till flödescytometri fär mätning av minimal residual disease (MRD) vid B-ALL med t(12;21)(p13;q22).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.