Serum

1286

Järn

Synonymer

Fe

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Järn

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU02508

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  9 - 34
Referensintervallsinformation
Dygnsvariation, lägre värde på eftermiddagen. Referensintervallet avser morgonvärde. Nivån påverkas ej av normal kost men av intag av järntabletter, vilket skall undvikas 1 vecka före provtagning.

Bakgrund

Med S-Fe menas det järn som i serum (plasma) är bundet till transferrin. Detta innebär att det i praktiken inte finns några fria järnjoner i serum (Fria järnjoner är toxiska). Järn binder endast till transferrin som ferrijärn (Fe3+) och normalt är transferrin mättat till c:a en tredjedel med järn.
Vid normal erytropoes omsätts plasmapoolen av järn 8-10 ggr/dygn. Det föreligger en tydlig dygnsvariation med högre värden på morgonen som sedan sjunker under dagen. Detta i kombination med att transferrin påverkas av en mängd faktorer (t ex järnbrist, inflammation, steroid¬hormoner, graviditet, alkohol, malnutrition och malabsorbtion) gör att isolerade värden av S-Fe kan vara svårbedömda och bör i flertalet fall kombineras med bestämning av transferrin och serums totala järnbindande kapacitet (TIBC) samt transferrin-mättnad.
Serumjärnnivån stiger (är förhöjd) då syntesen av hemoglobin är mindre än nedbrytningen, då järndepåerna är abnormt stora och vid akut utbredd leverskada. Serumjärnnivån faller (är låg) då hemoglobinsyntesen är större än nedbrytningen, vid akuta-subakuta inflammatoriska processer och vid järnbrist.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.