Plasma

17011

Järn

Synonymer

Fe

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Järn

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU02508

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  9 - 34
Referensintervallsinformation
Dygnsvariation, lägre värde på eftermiddagen. Referensintervallet avser morgonvärde. Nivån påverkas ej av normal kost men av intag av järntabletter, vilket skall undvikas 1 vecka före provtagning.

Bakgrund

Med P-Fe menas det järn som i plasma är bundet till transferrin. Detta innebär att det i praktiken inte finns några fria järnjoner i plasma (Fria järnjoner är toxiska). Järn binder endast till transferrin som ferrijärn (Fe3+) och normalt är transferrin mättat till c:a en tredjedel med järn.
Vid normal erytropoes omsätts plasmapoolen av järn 8-10 ggr/dygn. Det föreligger en tydlig dygnsvariation med högre värden på morgonen som sedan sjunker under dagen. Detta i kombination med att transferrin påverkas av en mängd faktorer (t ex järnbrist, inflammation, steroid¬hormoner, graviditet, alkohol, malnutrition och malabsorbtion) gör att isolerade värden av P-Fe kan vara svårbedömda och bör i flertalet fall kombineras med bestämning av transferrin och plasmas totala järnbindande kapacitet (TIBC) samt transferrin-mättnad.
Plasmajärnnivån stiger (är förhöjd) då syntesen av hemoglobin är mindre än nedbrytningen, då järndepåerna är abnormt stora och vid akut utbredd leverskada. Plasmajärnnivån faller (är låg) då hemoglobinsyntesen är större än nedbrytningen, vid akuta-subakuta inflammatoriska processer och vid järnbrist
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.