Fenotypning, Blodgruppsantigentypning

14602

Typning av blodgruppsantigen

Synonymer

Fenotypning, Blodgruppsantigentypning

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum samt önskad undersökning. Ange även diagnos samt uppgifter om tidigare transfusioner på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Provtagningsanvisningar och information transfusionsmedicin

Hantering

Provet får inte vara äldre än 5 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

Typning av blodgruppsantigen

Metod

Metodtyp

Direkt- och indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Utförs på begäran hos partner till immuniserade gravida kvinnor. A1-typning och H-typning utförs på begäran i samband med organtransplantationsutredning eller vid misstänkt svag A-antigenvariant hos individer med blodgrupp A. Analysen ingår vid utredning av irreguljära erytrocytantikroppar och kan påverka val av blodkomponenter vid transfusionsbehov.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-08-26
Transfusionsmedicin:
Postadress:
Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg

Transfusionsmedicinska analyser: telefonnummer Sahlgrenska 031-3421748, telefonnummer Östra 031-3434983

Vävnadstypningslab (t.ex transplantationsutredningar) telefonnummer 031-3421746.