Leukocyter

15380

FISH Leukocyter

Synonymer

FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Sterilt rör innehållande odlingsmedium. Heparinrör med Na-Heparin eller Li-heparin

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat 10 mL venblod
Rör med odlingsmedium för benmärgsaspirat beställes från laboratoriet tel:031-342 1248. Benmärgsaspiratet sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Laboratoriet skall alltid kontaktas (tel.nr. som ovan) innan prov skickas. Prover skall vara laboratoriet tillhanda måndag - torsdag. För eventuell akut provtagning vid annan tidpunkt, kontakta laboratoriet för diskussion ( tel.nr. som ovan).

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet förpackat i provhylsa och vadderat kuvert Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h

Remiss

Remissord

Leukocyter Fish

Metod

Metodtyp

Mikroskopi, Flourescens in situ hybridisering

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej
 

Ingående analyser

IGH-FGFR3
IGH-CCND1
D13S319 (13q14.3)
ATM (11q22.3)
CDKN2A (9p21)
TCF3-PBX1 t(1;19)
ETV6-RUNX1 t(12;21)
IGH-MAF
BCR-ABL1 t(9;22)
KMT2A (MLL) (11q23)
FIP1L1-PDGFRA
FGFR1 (8p12)
TP53 (17p13.1)
PDGFRB (5q33.2)
RUNX1-RUNX1T1t(8;21)
CEP12 (p11.1-q11.1)
CSF1R (5q33-q34)
RARA (17q21)
D7S486 (7q31)
EGR1 (5q31)
IGH-BCL2 t(14;18)
IGH-MYC t(8;14)
CBFB(16q22), inv(16)
EVI (3q26)
IGH(14q32.3)
TRA/D (14q11.2)
dic(9;20)
ETV6 (12p13)
IGH-MALT1 t(14;18)
PML-RARA t(15;17)
DEK-NUP214 t(6;9)
CEP 8 (p11.1-q11.1)
D20S108 (20q12)
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.