Direkt- och indirekt agglutination

17760

BAS-test profylax

Synonymer

Förenlighetsprövning

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum, diagnos, uppgifter om tidigare transfusioner och graviditet samt ev. operations- eller transfusionsdatum. Vid pågående graviditet ska även aktuell graviditetsvecka, beräknad partus samt datum för given Rh-profylax anges på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Blodbeställning kan skrivas på remissen. Särskilda krav på blodkomponenter, t.ex bestrålade, tvättade, autologa blodkomponenter specifieras på remissen. Analysen utförs på Transfusionsmedicin SU/Östra.

Hantering

Provet får inte vara äldre än 3 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

BAS-test profylax

Metod

Metodtyp

Direkt- och indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Akut: 1-1,5 timmar (om okomplicerad) efter ankomst till laboratoriet Ej akut: 4 timmar efter ankomst till laboratoriet

Bakgrund

BAS-test betyder Blodgruppering och Antikroppsscreening och Säkerhetskontroll. Det innebär kontroll av patientens blodgrupp, undersökning av eventuell förekomst av irreguljära ("oväntade") erytrocytantikroppar och kontroll mot tidigare registrerade uppgifter inför blodtransfusion. Patientens plasma behöver inte testas mot varje enskild blodenhet.

BAS-test profylax: införandet av genomisk bestämning av fetal RHD typ hos RhD negativa gravida, har inneburit att RhD negativa gravida som bär på ett RHD positivt foster får RhD profylax i graviditetsvecka 30 för att förebygga sen immunisering. Tecken på given profylax syns om förenlighetsprövning utförs med vanliga BAS-testceller vid förlossning. BAS-test profylax består endast av RhD negativa testceller (krav på övriga antigen är samma som för ordinarie BAS-test).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-07-15
Transfusionsmedicin:
Postadress:
Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg

Transfusionsmedicinska analyser: telefonnummer Sahlgrenska 031-3421748, telefonnummer Östra 031-3434983

Vävnadstypningslab (t.ex transplantationsutredningar) telefonnummer 031-3421746.