Gastrin

13349

Gastrin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL gelrör

Provtagning

Venöst
Faste prov, minst 12 timmar. Tas läkemedel med Biotin, kan detta påverka analysresultatet. Serum skall frysas inom 1 timme efter provtagningstiden.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Serum avskiljes och fryses omgående, 1 h efter provtagning.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 1 h skall provet centrifugeras före transport. Serum avskiljes och transporteras fryst

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

fS-Gastrin

Metod

Metodtyp

Kemiluminescens

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

pmol/L

NPU-Kod

NPU04152

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1 vecka efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  6 - 55
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-11-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.