Genomisk typning av blodgruppsantigen

15326

Genomisk typning av blodgruppsantigen

Synonymer

Genomisk blodgruppsantigentypning \ Genomisk blodgruppstypning \ Genomisk erytrocytantigentypning

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

6 mL 1 EDTA-rör 6 mL små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum samt önskad undersökning. Ange även diagnos samt uppgifter om tidigare transfusioner på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Provtagningsanvisningar och information transfusionsmedicin

Skicka kopia på patientens blodgrupperingssvar tillsammans med prov och remiss. Detta gäller ej sjukhus som ingår i gemensamt bloddatasystem (SU, NU-sjukvården, SÄS och Kungälvs sjukhus). Vid frågor, kontakta Utredningslab tfn. 031-342 36 53.

Remiss

Remissord

Genomisk typning av blodgruppsantigen

Metod

Metodtyp

PCR

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Metoden används för typning av blodgruppsantigen hos transfunderade patienter, DAT positiva patienter, vid avsaknad av särskilda sera, som komplement till serologi vid utredning av multipla irreguljära antikroppar eller misstänkt antikropp mot hög-frekvent antigen. Den används också för typning av patienter med kroniskt transfusionsbehov speciellt vid sickelcellsanemi och talassemier, patienter som behandlas Daratumumab samt för typning av donatorer och recipienter av stamceller före stamcellstransplantation.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-07-11
Transfusionsmedicin:
Postadress:
Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg

Transfusionsmedicinska analyser: telefonnummer Sahlgrenska 031-3421748, telefonnummer Östra 031-3434983

Vävnadstypningslab (t.ex transplantationsutredningar) telefonnummer 031-3421746.