Dialysvätska

12992

Glukos

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Dialysvätska

Rör el. motsv

Rör utan tillsats.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Dv(PD)-Glukos

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU10112

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Bakgrund

Dialys är en behandling som innebär att man renar blodet från slaggprodukter och olika toxiska ämnen, avlägsnar överskottsvatten samt reglerar elektrolyter. Dialysbehandling ordineras vid svår njursvikt, uremi, som kan vara akut eller kronisk. Behandling startas i regel när njurfunktionen minskat till 5-10% av den normala. Dialysvätskan innehåller glukos, som leder till osmos. Med hjälp av olika glukoshalter i dialysvätskan kan vätskebalansen styras. Analys av den urtappade Peritoneal Dialys-vätskan ingår som en del av utvärderingen av behandlingen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-03-23
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.