Serum

1105

Alanin aminotranferas (EC 2.6.1.2)

Synonymer

GPT \ Alat

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-ALAT

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncent.

Enhet

µkat/L

NPU-Kod

NPU19981

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
FlickorPojkar
 <18 år<0,6<0,8

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 >=18 år0,15 - 0,750,15 - 1,1

Bakgrund

Alaninaminotransferas (ALAT) ingår i en grupp enzymer som katalyserar överförandet av en aminogrupp från en aminosyra till en ketosyra varvid ketosyran omvandlas till en aminosyra och vise versa.
I klinisk diagnostik används dels ALAT, men även aspartat-aminotransferas (ASAT). ASAT förekommer i många vävnader och högst aktivitet finns i hjärta, lever och muskulatur, medan ALAT framför allt finns i levern, men även i njurar.
Både ASAT och ALAT är markörer på levercellsskada. Vid akuta skador dominerar vanligen ALAT över ASAT. Vid virushepatiter stiger ALAT över ASAT i plasma redan i den preikteriska fasen till mycket höga värden och normaliseras vid okomplicerad hepatit oftast redan inom några veckor, där ASAT (T½ = 12 timmar) normaliseras före ALAT (T½ = 36 timmar). Normaliseringen sker långsammare vid toxisk påverkan.
I de flesta fall av levercellssönderfall är ALAT-stegringen väl korrelerad till en stegring av ASAT. Undantag från detta ses hos storkonsumenter av alkohol, där ASAT kan vara mer ökat än ALAT, särskilt vid kronisk leverskada, tex fibros och cirros.
Indikation: Som screeningtest vid misstanke på levercellsskada och vid uppföljning av kronisk leversjukdom.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.