Navelsträngsblod

13898

Hematopoetiska stamceller totalt, navelsträngsblod; koloniodling

Synonymer

CFU (Colony Forming Unit) \ Hematopoetiska stamceller totalt \ Progenitorceller

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Navelsträngsblod

Rör el. motsv

1 mL sterilt rör

Provtagning

0,5-1 mL Navelsträngsblod

Hantering

Sterilt

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet förpackat i provhylsa och vadderat kuvert Fryst prov transporteras i flytande kväve eller i kvävetermos till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remissord

CFU Navelsträngsblod

Metod

Metodtyp

Koloniodling

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Se bedömning vid utlåtande.
 

Ingående analyser

viabla celler
N-CFU-E
N-CFU-GEMM
N-CFU-GM
NB-Tot. antal CFU

Bakgrund

Hematopoetiska stamceller finns i benmärg, navelsträngsblod och i mindre mängd i perifert blod. Dessa celler kan insamlas för transplantationsändamål. Inför en transplantation behöver det insamlade cellmaterialet dock testas för sin viabilitet och sin förmåga att ge upphov till mer mogna celler. Detta sker genom in vitro odling under standardiserade förhållanden för att avgöra om en tillräcklig mängd stamceller finns.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2013-06-26
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.