Plasma

1281

Heparininducerade trombocytantikroppar

Synonymer

HIT

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL

Provtagning

Venöst
Remiss Klinisk Kemi 3b finns att skriva ut på vår hemsida. Två citratrör, en ampull/spruta av det ofraktionerade heparin/LMH samt ifylld remiss lämnas till laboratoriet för omhändertagande. Provrören centrifugeras enligt instruktion. Fördela plasman i 4 kryorör med minst 500 µL i vardera. Analyseras inom 4 timmar efter kontakt med koagulationsjour. För analys samma dag ska prov vara oss tillhanda innan 12:00 analysdagen. Analys sker tisdag och fredag.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet centrifugeras vid 2000 g i 20 min. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm. Poola plasman och portionera minst 500 µL till 2 mL kryorör med skruvkork. Fryses i kolsyreis eller -20 °C

Transport

Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda till laboratoriet.

Remiss

Remissord

P-HIT (IgG)

Metod

Metodtyp

Enzymatisk

Storhet

Arbiträr koncentration

NPU-Kod

NPU27799

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 2 dygn efter provets ankomst till laboratoriet. Se provtagning.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Se utlåtande

Bakgrund

HIT (heparin inducerad trombocytopeni typ 2) är en immunmedierad reaktion mot ofraktionerat eller lågmolekylärt heparin. Som en del i utredningen vid misstänkt HIT ingår HIT ELISA. Ifylld remiss med 4 T poäng ska bifogas.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-08
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.