Plasma

1281

Heparininducerade trombocytantikroppar

Synonymer

HIT

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL

Provtagning

Venöst
Remiss Klinisk Kemi 3b finns att skriva ut på vår hemsida. Två citratrör, en ampull/spruta av det ofraktionerade heparin/LMH samt ifylld remiss lämnas till laboratoriet för omhändertagande. Provrören centrifugeras enligt instruktion. Fördela plasman i 4 kryorör med minst 500 µL i vardera. För analys samma dag ska prov vara oss tillhanda innan 12:00 analysdagen. Analys sker tisdag och fredag.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet centrifugeras vid 2000 g i 20 min. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm. Poola plasman och portionera minst 500 µL till 2 mL kryorör med skruvkork. Fryses i kolsyreis eller -20 °C

Transport

Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda till laboratoriet.

Remiss

Remissord

P-HIT (IgG)

Metod

Metodtyp

Enzymatisk

Storhet

Arbiträr koncentration

NPU-Kod

NPU27799

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Se utlåtande

Bakgrund

HIT (heparin inducerad trombocytopeni typ 2) är en immunmedierad reaktion mot ofraktionerat eller lågmolekylärt heparin. Som en del i utredningen vid misstänkt HIT ingår HIT ELISA. Ifylld remiss med 4 T poäng ska bifogas.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-07-24
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.