Mutationsanalys, Amplifieringsanalys

15666

Molekylär analys Kolon

Synonymer

KRAS, BRAF, NRAS

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Vävnad/Biopsi

Rör el. motsv

Se respektive ämnesområdes metodblad för histo/cytopatologisk diagnos

Provtagning

Se respektive ämnesområdes metodblad för histo/cytopatologisk diagnos
Analys utförs på befintligt PAD material. Tas nytt material enbart för molekylär analys ska provtagningsanvisningar för klinisk patologi följas.

Hantering

Se respektive ämnesområdes metodblad för histo/cytopatologisk diagnos

Transport

Transport ska ske omgående till Laboratoriet för klinisk patologi och där lämnas direkt till provinlämningen.

Remiss

Remiss

KMP-remiss eller brev där önskad analys, patientdata, kostnadsställe, remitterande instans framgår

Remissord

Molekylär analys Kolon

Metod

Metodtyp

Mutationsanalys, Amplifieringsanalys

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-07-20
För att komma i kontakt med oss, var vänlig se information i remissen tillhörande denna analys under rubriken Remiss längre upp på sidan.