ISH (in situ hybridisering)

15669

Molekylär analys Bröst

Synonymer

HER2

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Vävnad/Biopsi

Rör el. motsv

Se respektive ämnesområdes metodblad för histo/cytopatologisk diagnos

Provtagning

Se respektive ämnesområdes metodblad för histo/cytopatologisk diagnos
Analys utförs på befintligt PAD material. Tas nytt material enbart för molekylär analys ska provtagningsanvisningar för Bröst, histopatologisk analys följas.

Fixering

Ingen fixering

Hantering

Se respektive ämnesområdes metodblad för histo/cytopatologisk diagnos

Transport

Transport ska ske omgående till Laboratoriet för klinisk patologi och där lämnas direkt till provinlämningen.

Remiss

Remiss

KMP-remiss eller brev där önskad analys, patientdata, kostnadsställe, remitterande instans framgår

Remissord

Molekylär analys Bröst

Metod

Metodtyp

ISH (in situ hybridisering)

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-08-25
För att komma i kontakt med oss, var vänlig se information i remissen tillhörande denna analys under rubriken Remiss längre upp på sidan.