Histon ak

13620

Histon ak

Synonymer

Anti Histon antikroppar, histon-antikroppar

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör / rör utan tillsats

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Histon ak

Metod

Metodtyp

Immunoblot

NPU-Kod

02385

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

ej påvisat

Bakgrund

Huvudindikation är misstanke om inflammatorisk bindvävssjukdom, särskilt läkemedelsutlöst lupus.
En majoritet av patienter med läkemedelsutlöst lupus efter långvarigt intag av t.ex. procainamid, hydralazin, klorpromazin, TNF-hämmare mm kan utveckla anti-histon antikroppar. Negativt resultat utesluter dock inte sjukdomen. Positivt utfall, oftast låga nivåer av antikroppar kan också ses hos en mindre andel av patienter med idiopatisk SLE, systemisk skleros eller reumatoid artrit, särskild vid reumatoid vaskulit. Antikroppar mot histoner ger ett homogent mönster på ANA IF.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-05-27
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46