Prostatavävnad

16634

Enukleationspreparat (Adenom)

Synonymer

Histopatologisk diagnostik

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Prostatavävnad

Rör el. motsv

Plastburk/hink i lämplig storlek med tätslutande lock

Provtagning

Provet läggs i fixeringslösning så fort som möjligt. Detta är av stor vikt för att undvika artefakter vilka försvårar den mikroskopiska bedömningen.

Fixering

Lägg provmaterialet i 4 % fosfatbuffrad formaldehydlösning, 5-10 gånger provets volym

Hantering

Provet kan skickas med vanlig post, internpost eller lämnas in direkt till provinlämningen vid Klinisk Patologi senast kl. 16:00

Transport

Till Laboratoriet för klinisk patologis provinlämning

Remiss

Remiss

Remissord

Enukleationspreparat (Adenom)

Metod

Metodtyp

PAD

Ackrediterad

Ja
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-11-18
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39