HLA DQ2/DQ8

13623

HLA DQ2/DQ8

Synonymer

Genotypning av riskalleler vid celiaki. HLA DQA1-B1-genotyp. Glutenintolerans.

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

EDTA rör

Provtagning

Endast blod från EDTA-rör kan användas.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

Rumstemperatur. Laboratoriet tillhanda inom 48 timmar.

Remiss

Remissord

HLA DQ2/DQ8

Metod

Metodtyp

PCR

NPU-Kod

58000

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 månad

Bakgrund

Typning av HLA DQ2/DQ8 är indikerad vid misstanke om glutenöverkänslighet/celiaki för att utesluta sjukdomen hos de som är DQ2/DQ8 - negativa.
Två HLA gener, DQA1 och DQB1, är kopplade till celiaki, och några alleliska varianter förekommer i vissa kombinationer oftare vid sjukdomen än i den övriga populationen. 90 % av celiakipatienter är bärare av två alleler DQA1*05 och DQB1*02 (benämnd DQ2.5). Celiaki är starkt associerad med DQ2.5. De flesta celiakipatienter negativa för DQ2.5 är antingen bärare av DQA1*02 och DQB1*02 (benämd DQ2.2), eller DQA1*03 och DQB1*0302 (DQ8). Därmed är >98 % av celiakipatienterna antingen DQ2- eller DQ8-positiva, samt 30 % av friska kan också vara DQ2- eller DQ8-positiva.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-04-27
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46