Homocystein

14219

Homocystein

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel 5 mL (drar 4 mL) eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet centrifugeras vid 2800g i 7 min centrifugeras inom 1 h plasman avskiljes Förvaras kylt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Homocystein

Metod

Metodtyp

Immunokemisk CMIA

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU04073

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år5 - 15

Bakgrund

Homocystein är en markör för intracellulär, funktionell status av vitamin B6, B12 och folat och analysen har blivit ett centralt och känsligt verktyg för diagnostik av brist på dessa vitaminer. Homocystein anses också vara en riskfaktor eller riskmarkör för arteriosklerosutveckling (orsakssambanden är ännu oklara). Förhöjda homocysteinnivåer i plasma har även relaterats till andra kliniskt betydelsefulla tillstånd som kognitiv dysfunktion och neuropsykiatriska rubbningar, men även här vet man inte vad som är orsak och verkan. Sedan länge finns beskrivet genetiska orsaker till uttalad hyperhomocysteinemi och homocystinuri med neurologiska symptom, mental retardation samt tromboemboliska komplikationer. Den viktigaste genetiska polymorfin som påverkar homocysteinnivåer i plasma är MTHFR 677C>T.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-01-24
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.