Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
16966

Aminosyror grupp, Urin, LCMSMS

Synonymer

Aminosyror \ aminogram \ Aspartylglukosamin \ Alanin \ Allo-isoleucin \ Anserin \ Arginin \ Argininosuccinat \ ASA anhydrid x \ ASA anhydrid y \ ASA anhydrid z \ Aspartat \ Beta-aminoisosmörsyra \ Beta-alanin \ Karnosin \ Citrullin \ Cystin \ Cystationin \ Formimino-glutaminsyra \ Gamma-aminosmörsyra \ Glycylprolin \ Glycin \ Reducerat glutation \ Homokarnosin \ Homocitrullin \ Homocystin \ Histidin \ Isoleucin \ Leucin \ Lysin \ Metionin \ Np-metyl-histidin \ Nt-metyl-histidin \ Ornitin \ Oxiderat glutation \ Fosfoetanolamin \ Fenylalanin \ Prolin \ Saccaropin \ Sarkosin \ Sulfocystein \ Serin \ Threonin \ Tyrosin \ Valin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Urinprovtagningsrör 6 mL med snabel.

Provtagning

Urin i rör utan tillsats, dygnsmängd eller stickprov, helst morgonurin.
Minsta analysvolym är 500 µL urin. Vid samfyllnad med U-Organiska syror behövs minst 3 mL urin.

För korrekt medicinsk bedömning ska anamnes och aktuell medicinering anges på remissen. Remissen kan hämtas på hemsidan www.sahlgrenska.se

Vid akuta prover kontakta lab, tel 031-3424077. Märk rör och remiss tydligt och uppmärksamma personal på provinlämning lab att det är ett akutprov.

Normalt utförs analysen 1 gång per vecka. Förväntad svarstid är 1-2 veckor.

Hantering

Förvaras kylt. Vid förvaring över 24 h fryses provet.

Transport

Transporteras helst kylt om provet når laboratoriet inom 24 h. Transporteras fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h.

Remiss

Remiss

Elektronisk beställning eller Beställningsetikett, alternativt Remiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar.

Remissord

Aminosyror, Urin

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

NPU-Kod

NPU09012

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 2 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Åldersberoende.
 

Ingående analyser

U-Kreatinin
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-12-17
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-10-04 04:15