Homovanillat

134

Homovanillinsyra

Synonymer

HVA \ Homovanillat

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin total/tid

Rör el. motsv

Plastdunk

Provtagning

Vuxna: Dygnsmängd urin samlad i 2,5 L plastflaska innehållande 16 mL saltsyra, 5 mol/L. Barn: Dygnsmängd urin samlad i 1 L plastflaska innehållande 5 mL saltsyra, 5 mol/L. Blandas väl Urinmängden mäts och 10 mL skickas för analys. Insamlingstiden och dygnsmängd av urin anges på remissen.
Stickprovtagning: Till 10 mL urin ska 50 µL 5 mol/L saltsyra tillsättas. Märk pappersremiss eller elektronisk beställning med ”Stickprov”. Vid akutanalys kontakta jourhavande läkare på Klinisk kemi.

Hantering

Plastflaskor innehållande syra erhålls från laboratoriet.

Transport

Transporteras helst kylt till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Remiss 1 Klinisk kemi

Remissord

tU-HVA

Metod

Metodtyp

Masspektrometri (LC-MS-MS)

Storhet

Substansmängdflöde

Enhet

µmol/period

NPU-Kod

NPU04814

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <2 år<15
 2 år - <5 år<26
 5 år - <10 år<30
 10 år - <19 år<40

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 10 år - <19 år<40
 >=19 år<46
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-04-01
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.