ELISA

16797

Ak mot adalimumab

Synonymer

Humira, Adalimumab

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Ak mot adalimumab

Metod

Metodtyp

ELISA

Enhet

Negativ / Positiv / Starkt positiv

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

Negativ
Referensintervallsinformation
Förekomst av antikroppar svaras ut kvalitativt som "positivt" om positivt resultat nås vid den lägre provspädningen; "starkt positivt" om positivt resultat även nås vid den högre provspädningen och "negativt" om antikroppar inte kan detekteras.

Bakgrund

Det biologiska läkemedlet adalimumab är en humaniserad antikropp som är riktad mot det pro-inflammatoriska cytokinet TNF-alfa. Adalimumab kan ge upphov till att immunförsvaret hos den behandlade individen bildar antikroppar riktade mot läkemedlet dvs anti-drog antikroppar (ADA) som i sin tur kan minska behandlingseffekten, leda till terapisvikt eller orsaka allvarliga allergiska biverkningar. Genom att mäta koncentrationen av biologiska läkemedel i blodet och vid låga läkemedelsnivåer även ADA hos individer under behandling kan man klarlägga om utebliven eller förlorad behandlingseffekt beror på låg koncentration av läkemedlet, exempelvis till följd av en antikroppsmedierad elimination av läkemedlet. Antikropparna kan interferera med läkemedlets funktion och kan också bilda immunkomplex med läkemedlet vilket gör att läkemedlet snabbare elimineras ur kroppen. ADA kan med säkerhet bara detekteras vid en läkemedelsnivå <0,2 µg ml.>
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-07-03
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46