IGH-CCND1, t(11;14)(q13;q32) FISH

15013

IGH-CCND1, t(11;14)(q13;q32) FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Sterilt rör innehållande odlingsmedium. Heparinrör 9 mL med Na-Heparin eller Li-heparin

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat venblod
Rör med odlingsmedium för benmärgsaspirat beställes från laboratoriet tel:031-342 1248. Benmärgsaspiratet sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Laboratoriet skall alltid kontaktas (tel.nr. som ovan) innan prov skickas. Prover skall vara laboratoriet tillhanda måndag - torsdag. För eventuell akut provtagning vid annan tidpunkt, kontakta laboratoriet för diskussion ( tel.nr. som ovan).

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi förpackat i provhylsa och vadderat kuvert Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h

Remiss

Remissord

IGH-CCND1

Metod

Metodtyp

Fluorescense in situ Hybridisering (FISH)

Storhet

Rearrangerat DNA

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

FISH-analys som påvisar fusionen IGH-CCND1 som ses vid translokationen t(11;14)(q13;q32). Förändringen är karaktäristisk vid mantelcellslymfom, där den resulterar i uttryck av cyklin D1, men förekommer även i mindre utsträckning vid vissa andra mogna B-cellslymfom. Indikation för analysen är misstanke om mantellcellslymfom eller vid kronisk lymfatisk leukemi (B-KLL) där immunofenotypen inte är typisk (tex uppvisar stark klonalitet eller CD23-). Analysen kan även vara aktuell i vissa fall av myelom, men ingår inte bland de analyser som är prognosgrundande.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.