Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
16080

S-Imatinib (lista)

Synonymer

Glivec \ Imatinib

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL rör utan tillsats ej gelrör

Provtagning

Provet tas omedelbart före nästa dosering
Prover analyseras varannan fredag (undantag kan ske vid storhelger). Prover som registrerats i provmottagningen SU/S senast kl 16.00 på torsdag analyserande vecka får svar efterföljande måndag. Remissen kan hämtas på hemsidan www.kliniskkemi.se

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Skyddas för ljus Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remissord

S-Imatinib (lista)

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Imatinib är en peroral tyrosinkinas-hämmare som används vid behandling av bl. a. kronisk myeloisk leukemi (KML) och gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). Absorptionen är god (98%) och proteinbindningen hög (95%). Metabolismen sker huvudsakligen via CYP3A4 till metaboliten N-desmetylimatinib som in vitro uppvisar en farmakologisk aktivitet i paritet med modersubstansen. Imatinib självt hämmar till viss del CYP3A4. Både koncentrationen av Imatinib och N-desmetylimatinib mäts vid analys. Omkring 13% av utsöndringen sker via njurarna och oförändrat imatinib utgör ca 25% av totala utsöndringen. Halveringstiden för Imatinib och N-desmetylimatinib är omkring 19 respektive 40 timmar. Jämviktskoncentration nås efter 7 till 8 dagar vid nyinsättning eller dosändring. Imatinib uppvisar linjär (första ordningens) kinetik inom dosområdet vilket innebär att en dosändring kan förväntas ge en proportionerlig förändring av serumkoncentrationen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-04-05
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-06-03 09:49