Turbidimetrisk/Immunturbidimetrisk

1088

Immunglobulin A

Synonymer

IgA

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
Vid enskild beställning svar inom 6h efter ankomst till lab. Ingår även i S-Proteinbedömning och IgG/A/M-Poly/M-komp gruppanalyser. Analysen utförs endast på SU/S.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport. Om ej gelrör används hälles serumet av i ett annat rör före transport.

Remiss

Remiss

Remiss 1 Klinisk kemi alternativt Beställningsetikett

Remissord

S-Immunglobulin A

Metod

Metodtyp

Turbidimetrisk/Immunturbidimetrisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU19795

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 5 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <3 v-
 3 v - <6 v0,015 - 0,15
 6 v - <3 m0,015 - 0,20
 3 m - <6 m0,02 - 0,25
 6 m - <9 m0,03 - 0,35
 9 m - <12 m0,05 - 0,4
 1 år - <2 år0,07 - 0,55
 2 år - <3 år0,4 - 1,3
 3 år - <4 år0,5 - 1,8
 4 år - <5 år0,5 - 2,3
 5 år - <10 år0,5 - 2,7
 10 år - <15 år0,9 - 3,0
 15 år - <18 år0,88 - 4,5

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år0,88 - 4,5
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-12-15
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.