Flödescytometrisk immunofluorescens

10078

Trombocytantigen

Synonymer

Immunofenotyp

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

EDTA rör 5 mL (drar 4 mL)

Provtagning

4 mL EDTA-blod

TRANSPORT: Prov ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 14:00 måndag - torsdag, fredagar samt dag innan röd dag senast kl 12:00. Akuta prover på fredagar efter kl 12:00 endast efter överenskommelse. Kontakta laboratoriet vid akuta frågeställningar innan provtagning på telefon (031-3424090). Om provtagning på jourtid är nödvändigt skall laboratoriets jourläkare kontaktas först.

SVARSTID: Se nedan. Akut bedömning efter förfrågan på remiss.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Hållbart 24 h. Provet skall ej centrifugeras eller frysas.

Transport

Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remissord

B-Trc(CD41,CD42b)

Metod

Metodtyp

Flödescytometrisk immunofluorescens

Storhet

Relativ koncentration

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 10 dagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Bakgrund

Vid analysen detekteras uttryck av glykoproteinerna GPIb och GPIIb/IIIa på trombocyter med flödescytometri. Glykoproteiner är viktiga för trombocyternas funktion och avsaknad av vissa av dessa leder till trombocytdysfunktion. Bernard-Soulier karaktäriseras av avsaknad av receptorn för von Willebrandfaktorn, GP1b (CD42b) och är ett autosomalt recessivt tillstånd. Avsaknad av fungerande von Willebrandreceptor medför defekt primär hemostas, är ofta associerat med trombocytopeni med förekomst av jättetrombocyter men normal ADP-, kollagen- och adrenalin-inducerad trombocytaktivering (vid analys in vitro). Glantzmanns trombasteni karaktäriseras av avsaknad av en av receptorerna för fibrinogen, CD41, GPIIb-delen av GPIIb/IIIa. Även detta tillstånd är atuosomalt recessivt och ger defekt primär hemostas. TPK är oftast normalt, men ADP-, kollagen- och adrenalin-inducerad trombocytaktivering är sänkt.

Indikation för analysen är misstanke om Bernard-Souliers syndrom eller Glantzmanns trombasteni.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-01-28
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.