Övriga kroppsvätskor

16183

Celler, leukemitypning

Synonymer

Immunofenotyp

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Övriga kroppsvätskor

Rör el. motsv

EDTA rör eller Transfixrör eller rör utan tillsats innehållande steril 0,9% NaCl

Provtagning

 
PROVTAGNINGTIDER: Proverna ska skickas till laboratoriet snarast efter provtagning. Prov ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 14:00 måndagar-torsdagar, fredagar samt dag innan röd dag senast kl 12.00. Om provtagning på jourtid är nödvändig skall laboratoriets jourläkare kontaktas först.
PLEURAVÄTSKA: 10 mL tas i EDTA-rör, analys inom 4 h.
PERIKARDVÄTSKA: 10 ml tas i EDTA-rör, analys inom 4 h.
ASCITES: 10 mL tas i EDTA-rör, analys inom 4 h.
BALVÄTSKA: 10 mL tas i rör utan tillsats, analys inom 2 h.
CYTOLOGIPUNKTAT: 10 mL tas i rör utan tillsats med tillsatt steril fysiologisk koksalt (NaCl 0,9%), analys inom 2 h.
MELLANNÅLSBIOPSI: vävnadsbit tas i rör utan tillsats med tillsatt steril fysiologisk koksalt (NaCl 0,9%), analys inom 24 h.
GLASKROPPSVÄTSKA: 500 ul tas i Transfixrör 5 mL, analyseras inom 24 h (TRANSFIX-rör anskaffas via Marknadsplatsen (Artikel Nordic Biosite TF-CSF-5-25 eller TF-CSF-5-50)

Hantering

Provet skall ej centrifugeras eller frysas.

Transport

Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remissord

Övr-Immunofenotyp

Metod

Metodtyp

Flödescytometrisk immunofluorescens

Storhet

Relativ koncentration

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 10 dagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Saknas

Bakgrund

Analysen avser förekomst av lymfomceller. Med fluorescerande antikroppar riktade mot cellspecifika antigen och analys med flödescytometri kan cellfördelningen i olika kroppsvätskor analyseras.

Indikation för analysen utförs vid misstanke om lymfomengagemang i aktuell kroppsvätska eller lymfkörtel (vid cytologi/mellannålsbiopsi).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-03-21
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.