Infliximab

16197

Infliximab

Synonymer

Infliximab-koncentration \ Remicade koncentation, Remsima koncentation, Inflectra koncentation

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör, guldgul kork

Provtagning

 
För analysen krävs minst 0,5 mL blod

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Infliximab

Metod

Metodtyp

ELISA

Storhet

Masskoncentration

NPU-Kod

28694

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

> 0,5 mg/L
Referensintervallsinformation
>1,0 mg/L. För patienter med inflammatorisk tarmsjukdom som står på underhållsbehandling med infliximab har en serumkoncentration på 3-7 (>5) mg/L (dalvärden) rekommenderats. Det terapeutiska intervallet vid andra sjukdomstillstånd kan skilja sig från detta.

Bakgrund

Infliximab är ett biologiskt läkemedel, en monoklonal antikropp mot TNF-alfa (TNF-hämmare), som används för behandling av flera reumatiska artritsjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar. Koncentrationen av infliximab i serum korrelerar till den biologiska effekten av läkemedlet. Genom att mäta koncentrationen av läkemedlet hos individer under behandling kan man kartlägga om utebliven eller förlorad behandlingseffekt beror på låga koncentrationer av läkemedlet.
Normal eller hög koncentration av aktivt läkemedel utan behandlingseffekt ses hos patienter med en sjukdomsprofil som inte är driven av TNF-nivåer. Vid mätbara nivåer av läkemedlet och då patienten har effekt av behandlingen med TNF-hämmare anses förekomsten av antikroppar vara av låg terapeutisk signifikans.
Läkemedelskoncentrationen svaras ut kvantitativt med 2 siffror i intervallet 0,5 - 44 mg/L. Om läkemedelsnivån ej är mätbar analyseras även förekomst av antikroppar mot läkemedel (ADA, anti-drog antikroppar). ADA kan med säkerhet detekteras bara vid en läkemedelsnivå <0,5 mg l.>
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-01-15
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46