Insulin

17467

Insulin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt.
Hållbarhet och förvaring efter centrifugering - 24 timmar 20-25 °C - 6 dygn 4-8 °C - 6 månader -20 °C - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20 °C ska vara avpipetterade Frys prover endast en gång.
Analyseras på SU/Östra och NÄL.

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Centrifugeras inom 6h vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana) Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h. Vid längre förvaring måste plasma avskiljas.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

fP-Insulin

Metod

Metodtyp

Immunkemi Alinity

Storhet

Arbiträr koncentration

Enhet

mIE/L

NPU-Kod

20181

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  2,7 - 17
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-02-27
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.