Plasma

17057

Interleukin-6

Synonymer

IL-6 Akut

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt
Analyseras på NÄL, SÄS och Östra Backup rutin Östra: Vid kortare stopp (<1 dag) skickas prover till sÄs alternativt nÄl.>

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet centrifugeras vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana) Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 2 dygn. Vid längre förvaring måste plasma avskiljas.

Transport

Provet skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Interleukin-6 Akut

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Masskoncentration

Enhet

ng/L

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <18 år<7
KommentarReferensintervall framtaget på vuxna och saknas för barn.

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år<7

Bakgrund

Uppgifter finns att nivåerna är högre under nyföddhetsperioden. En publikation ”Cut-off values of serum interleukin-6 for culture-confirmed sepsis in neonates” visar ett diagram med IL-6-nivåer hos barn i olika åldrar, utan infektion resp. med sepsis. I bilden framgår att kontrollgruppen (utan tecken på infektion) har högre IL-6-koncentrationer vid födseln och att nivåerna därefter sjunker för att vara jämförbara med vuxenvärden efter ca 3 – 4 månader. Bilden är dock otydlig. Dessutom osäkert att bedöms exakta koncentrationer eftersom flera IL-6 mätmetoder av har använts varav Roche Cobas är en av metoderna.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-10-24
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.