ISAC, Immuno Solid-phase Allergy chip, Allergisk profil

17583

ISAC

Synonymer

ISAC, Immuno Solid-phase Allergy chip, Allergisk profil

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Remiss

Remissord

ISAC

Metod

Metodtyp

ISAC: Immuno Solid-phase Allergy Chip

Storhet

Masskoncentration

Enhet

ISU

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 2 veckor

Referensvärden

< 0,3 ISU Ej mätbar eller mycket låg IgE.-antikroppsnivå = 0,3 - < 1 ISU Låg IgE- antikroppsnivå = 1 - < 15 ISU Medel till hög IgE- antikroppsnivå = 15 ISU Mycket hög IgE- antikroppsnivå
Referensintervallsinformation
< 0,3 ISU Ej mätbar eller mycket låg IgE.-antikroppsnivå = 0,3 - < 1 ISU Låg IgE- antikroppsnivå = 1 - < 15 ISU Medel till hög IgE- antikroppsnivå = 15 ISU Mycket hög IgE- antikroppsnivå

Bakgrund

ISAC (ImmunoCAP ISAC IgE) är ett multiplex test för semikvantitativ bestämning av specifika IgE-antikroppar som ger en bild av sensibiliseringsmönstret för 112 specifika och korsreaktiva allergena komponenter. Allergena komponenter immobiliserade på ett fast substrat i mikroarrayformat inkuberas med humana serum- eller plasmaprover och specifika IgE-antikroppar detekteras med en fluorescensmärkt anti-human IgE-antikropp. Bilderna skannas med en mikroarrayskanner och resultaten, uttryckta som ISU (ISAC Standardized Units), analyseras med ett dataprogram.
ISAC är avsedd att användas först och främst av specialistläkare med stor erfarenhet inom allergologi, för att få en bild angående olika sensibiliseringsmönstrar i patienter med symtom orsakade av flera allergen, oklar anamnes mm.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-07-07
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46