Islet cell antibodies

15435

ICA

Synonymer

ICA-antikroppar, anti-ICA, Ö-cells antikroppar, Langerhanska ö-antikroppar \ Islet cell antibodies

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör, guldgul kork

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

ICA

Metod

Metodtyp

Indirekt Immunofluorescens

Storhet

Arbiträr koncentration

NPU-Kod

14539

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 2 veckor

Referensvärden

Titer < 1/10
Referensintervallsinformation
< 10 Enheter/mL Upptäcks ingen flourescens vid denna spädningsnivå besvaras provet som negativt.

Bakgrund

Misstanke om risk för utveckling av insulinberoende diabetes mellitus (IDDM) och för tidig diagnostik av
IDDM hos såväl yngre som äldre patienter.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-06-20
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46