Järnpaket

11576

Järnpaket

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Provet centrifugeras vid 2800g i 7 min. Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana). Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h. Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Järnpaket

Metod

Metodtyp

 

Ackrediterad

Ja
 

Ingående analyser

P-Järn
P-Ferritin
P-Transferrin-rec
P-TIBC
P-Transferrinmättnad
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-26
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.