Plasma

17004

Calcium

Synonymer

Kalcium

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet centrifugeras vid 2800g i 7 min. Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana) Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Calcium

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU01443

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <10 d1,90 - 2,60
 10 d - <2 år2,25 - 2,75
 2 år - <12 år2,20 - 2,70
 12 år - <18 år2,10 - 2,55

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år2,15 - 2,50

Bakgrund

Calcium förekommer i plasma i tre former: albuminbundet (ca 40%), komplexbundet som salt med fosfat, citrat etc. (ca 10%) och resten (ca 50%) är fritt (jonform). Endast den joniserade formen är biologiskt aktiv.
Calcium är en extracellulär jon och dess koncentration är noggrant reglerad av parathormon (PTH), calcitonin och 1,25-dihydroxivitamin D (kalcitriol) genom effekter på skelett, njure och tarm.
Analys av plasmacalcium beställs vid misstanke om rubbad calciumomsättning. Sådan kan föreligga vid skelettsjukdom, endokrin sjukdom såsom hyper/hypo-parathyroidism, D-vitaminbrist, malabsorption, sarkoidos, myelom, uremi, recidiverande njurstenssjukdom, recidiverande pankreatiter, huvudvärk, trötthet, obstipation, polyuri, kramper, oklara smärttillstånd mm. Joniserat calcium bör alltid analyseras. För att säkert kunna tolka orsaken till hypo- resp. hyperkalcemi måste PTH-mätning utföras.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-02-22
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.