Plasma

18107

Fraktionerade acylkarnitiner, plasma, LC-MS-MS

Synonymer

Acylkarnitiner, fraktionerade \ Acylkarnitiner \ Acylkarnitin \ Karnitin \ Karnitin, total och acyl \ Carnitine

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin

Provtagning

Venöst
Venös Li-heparin-plasma utan gel rekommenderas i första hand. Finns det ej att tillgå; serum eller K2-EDTA-plasma. Minst 100 µL avhälld plasma. Om samfyllnad med P-Aminosyror: 200 µL. Kapillär provtagning accepteras om nödvändigt. Obs! viktigt att ange på remiss och rör vilken typ av provtagning som gjorts (venös eller kapillär).

Provtagning efter nattfasta, alternativt flera timmars fasta, att föredra. När det gäller spädbarn bör provtagning helst ske omedelbart före matintag (minst 2-3 timmar efter föregående matintag). För korrekt medicinsk bedömning ska anamnes och aktuell medicinering anges på remissen. Remissen kan hämtas på hemsidan www.sahlgrenska.se.

Vid akuta prover kontakta lab, tel 031-3424077. Märk rör och remiss tydligt och uppmärksamma personal på provinlämning lab att det är ett akutprov. Använd Akutremiss-Metabola sjukdomar.

Normalt utförs analysen 1 gång per vecka. Förväntad svarstid är 1-2 veckor.

Hantering

Provröret vänds 10 ggr (fram och åter) direkt efter provtagningen. Provet centrifugeras inom 30 min. Provet centrifugeras i 10 min enligt leverantörens anvisningar och plasman avskiljes. Förvaras kylt. Vid förvaring över 24 h fryses provet

Transport

Transporteras helst kylt om provet når laboratoriet inom 24 h. Transporteras fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remissord

ACYLP

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 2 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Medicinsk bedömning utförs på alla provsvar.

Bakgrund

Koncentrationsbestämning av specifika acylkarnitiner är diagnostiskt för ett spektrum av fettsyraoxidationsdefekter och organiska acidurier.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-01
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.