Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 
17009

Klorid

Synonymer

Cl \ Clorid

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h. Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Klorid

Metod

Metodtyp

Jonselektiv elektrod Indirekt mätning

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU01536

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <30 d98 - 113
 30 d - <18 år98 - 107

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år100 - 110

Bakgrund

Klorid är den i extracellulärrummet vanligast förekommande negativa jonen. Koncentrationen i plasma/serum styrs av natriumkoncentrationen och av bikarbonatkoncentrationen (syra-basläget) eftersom elektroneutraliteten måste upprätthållas. Vanligen följer kloridkoncentrationen passivt koncentrationen av natrium och därför är kloridjonen beroende av samma volymreglerande mekanismer som natrium. Kloridkoncentrationen varierar omvänt mot bikarbonatnivån. Bestämning av kloridkoncentrationen i serum/plasma kan i enstaka fall vara av värde för bedömning av salt-vattenbalans och syra-basstatus men har i stor utsträckning ersatts av andra analyser.

Förhöjd koncentration i plasma/serum ses vid metabol acidos och vid uttorkning. Sänkta nivåer ses vid metabol alkalos och kompenserad respiratorisk acidos samt vid hypoosmolala tillstånd. Långvariga kräkningstillstånd samt starkt svettning kan ge en negativ kloridbalans som följd.

Med samtidig uppgift om natrium, kalium och bikarbonat kan man beräkna anjongapet som visar om andra anjoner än klorid och bikarbonat finns i ökad koncentration. Som vid laktacidos (laktat), metanolintoxikation (formiat), uremi (fosfat och sulfat), mm.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-11-07
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-06-03 09:52