KMT2A (11q23)

15042

KMT2A (11q23)

Synonymer

MLL, (11q23) FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Sterilt rör innehållande odlingsmedium. Heparinrör 9 mL med Na-Heparin eller Li-heparin

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat venblod
Rör med odlingsmedium för benmärgsaspirat beställes från laboratoriet tel:031-342 1248. Benmärgsaspiratet sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Laboratoriet skall alltid kontaktas (tel.nr. som ovan) innan prov skickas. Prover skall vara laboratoriet tillhanda måndag - torsdag. För eventuell akut provtagning vid annan tidpunkt, kontakta laboratoriet för diskussion ( tel.nr. som ovan).

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi förpackat i provhylsa och vadderat kuvert Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h

Remiss

Remissord

KMT2A (MLL) (11q23)

Metod

Metodtyp

Fluorescense in situ Hybridisering (FISH)

Storhet

Rearrangerat DNA

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

FISH-analys som påvisar rearrangemang av KMT2A-genen (tidigare kallad MLL=mixed lineage leukemia) belägen på kromosom 11q23. Translokationer som leder till brott på KMT2A kan ses vid akut lymfatisk och akut myeloisk leukemi. Förekomst av rearrangemang av KMT2A påverkar sjukdomsklassificering och i vissa fall behandling och är därför viktigt att påvisa vid diagnos. Indikation för analys är alla former av akut leukemi hos barn och vuxna. Analysen kan kompletteras med RT-PCR/FISH för specifika KMT2A-rearrangemang.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.