Plasma

17018

Kobalaminer

Synonymer

B12

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Kobalamin

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

pmol/L

NPU-Kod

NPU01700

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  140 - 500

Bakgrund

Brist på B12 uppkommer framför allt vid malabsorption, mer sällan vid malnutrition. Orsaker kan vara:
Kronisk atrofisk corpusgastrit (ca 90% av fallen), H. pylori-associerad eller autoimmun.
Genomgången ventrikelresektion/gastric bypass utan profylaktisk B12-behandling.
Obehandlad celiaki.
Sjukdomar i terminala ileum (Mb Crohn, operation av annan orsak).
Bakteriell överväxt i magsäck eller tunntarm (komplikation till achlorhydri).
Veganism (dock inte laktovegetarianer som äter mejeriprodukter och ägg).
Barn till mödrar som är laktovegetarianer under amningsfasen.
Långtidsbehandling med läkemedel såsom protonpumpshämmare och metformin. Metforminbehandlade patienter bör kontrollera S-B12/Hcy vartannat år.
Binnikemask.
Lustgasnarkos kan ge akuta bristsymtom hos patienter med nedsatta B12-depåer. Kroniskt lustgas-missbruk ger B12-bristorsakade neuropatier.
Flera orsaker kan samverka.
Normal graviditet innebär fysiologisk sänkning av S-B12, måttlig höjning av S-MMA samt lägre S-Hcy.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.