Urin

16102

Kokainmetaboliter

Synonymer

Bensoylekgonin \ Kokain

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Plastkärl utan tillsatser 10/9,5 mL rundbotten vakuumrör för urin

Provtagning

Urinprov tas under direkt uppsikt.
Använd vacuumrör. Minsta provmängd 9,5 mL. Analysen utförs en gång i veckan. Svarstiden är cirka en vecka.

Hantering

Skyddas för ljus Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remissord

U-Bensoylekgonin

Metod

Metodtyp

Verifiering, LC-MS-MS

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU28311

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Verifiering med LC-MS-MS utförd på NÄL. Gränsvärde 100 µg/L.
Metabolit av kokain.
Referensintervallsinformation
Normalt ej påvisbar.

Bakgrund

Ungefärlig detektionstid i urin är upp till 5 dagar.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-02-24
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.