Enzymimmunanalys Alinity

14299

Kokainmetaboliter

Synonymer

Bensoylekgonin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Plastkärl utan tillsatser 10/9,5 mL rundbotten vakuumrör för urin

Provtagning

Urinprov tas under direkt uppsikt.
Analysen utförs måndag - fredag. Minsta provmängd 9 mL.
Analyseras enbart på SU/Mölndal.

Hantering

Skyddas för ljus Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remissord

U-Kokain (scr)

Metod

Metodtyp

Enzymimmunanalys Alinity

Storhet

Arbiträr substanskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU01706

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Nästkommande arbetsdag efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Screening med gränsvärde 150 µg/L.
Referensintervallsinformation
Normalt ej påvisbar.

Bakgrund

Kokain utvinns från kokabusken (Erythoxylum Coca). Det vanligaste sättet att missbruka kokain är genom sniffning. Kokainbas i form av ”crack” röks, detta är dock ännu inte så vanligt i Sverige. Kokain kan även injiceras.
Kokain metaboliseras nästan helt, företrädesvis i levern. Det mesta utsöndras i urinen som bensoylekgonin. Endast någon procent utsöndras oförändrad. Testet är avsett att bestämma förekomst av kokainmetaboliter såsom bensoylekgonin.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-02-01
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.