Urin total/tid

773

Kortisol

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin total/tid

Rör el. motsv

Plastkärl utan tillsatser 2,5 L.

Provtagning

Dygnsmängd urin samlad i plastdunk utan tillsats.
Den totala volymen mäts (vägs) och noteras. Ca 6 mL skickas till laboratoriet för analys. Använd 6,5 ml smalt urinrör med rund botten (Vacuette, Hettich artnr 476081). OBS! Vid dygnssamlingar som löper över 2 dygn får urinen från de separata dygnen INTE blandas. Insamlingarna skall vägas separat, hällas av i separata rör och märkas upp så att det tydligt framgår vilket prov som avser vilket dygn. Vid frågor om kärl/volymmätning/märkning av prov kontakta enheten för metabolitanalyser, tel 031-342 40 77. För mer information om urinprovtagning se: www.sahlgrenska.se - Laboratoriemedicin/ Verksamhet klinisk kemi/Provtagning, allmän information - Urinprov.

Hantering

Dygnsmängden blandas och urin skickas till laboratoriet.

Transport

Urinen lämnas till laboratoriet inom 2 dygn. Kan skickas fryst.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett Remiss 1 Klinisk kemi

Remissord

tU-Kortisol

Metod

Metodtyp

beräkning/tidsenhet

Storhet

Substansmängdflöde

Enhet

nmol/period

NPU-Kod

01786

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
  16 - 13626 - 191
KommentarOBS! Att referensintervall avser perioden 24h
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-12-20
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.