Plasma

17468

Kortisol

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Centrifugeras vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana)

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Kortisol

Metod

Metodtyp

Immunkemisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU1787

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <18 år102 - 535
KommentarReferensintervallet avser primärt vuxna där prov tagits på morgonen (kl. 06 - 09). Ostressat morgonprov för P-Kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen binjurebarkssvikt.
Referensintervallet beskrivs också gälla barn från 2 års ålder. För att mäta dygnets högsta värde på barn kan dock krävas prov från flera tidpunkter. Barn yngre än 6 månader kan sakna dygnsrytm.
Överväg diskussion med Barnendokrinolog.

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år102 - 535
KommentarProv tas på morgonen kl. 06:00 - 09:00. Referensintervallet avser prov taget på morgonen.
Ostressat morgonprov för P-kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen binjurebarkssvikt.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-12-04
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.