Benmärg

776

Kromosomanalys

Synonymer

Cytogenetisk analys

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Benmärg

Rör el. motsv

Sterilt rör innehållande odlingsmedium.

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat
Rör med odlingsmedium beställes från laboratoriet tel: 031-342 1248. Benmärgsaspiratet sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Lämpliga dagar för provtagning är måndag till torsdag och provet bör vara laboratoriet tillhanda senast kl.15:00. Vid akuta frågeställningar tas prov emot enligt överenskommelse. Tacksam om laboratoriet alltid meddelas att prov kommer. Samma tel.nr. som ovan.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet förpackat i provhylsa och vadderat kuvert Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h

Remiss

Remissord

Cytogenetik, benmärg

Metod

Metodtyp

Mikroskopi, morfologi

Storhet

Karyotyp

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
46,XX ; 46 XY. Se bedömning vid utlåtande.

Bakgrund

Vid cytogenetisk analys av benmärg analyseras kromosomer i mitosfasen av cellcykeln. Benmärgsceller odlas i odlingsmedium under kort tid, varefter cellerna stoppas i mitosfasen och kromosomer prepareras. Indikation för analys är misstanke om leukemi eller annan sjukdom med förvärvade kromosomavvikelser i benmärgen samt för behandlingsuppföljning av hematologisk malignitet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.