Blod

243

Leukocyter Partikelkoncentration

Synonymer

Leukocyter \ LPK

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL (drar 4 mL) 5 mL (drar 2 mL) kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

 
Rören fylls enligt rörtillverkarens specifikation. 36 timmar i rumstemperatur eller kyla. Kapillärprov 24 timmar i rumstemperatur eller kyla (prover som analyserats >12 timmar efter provtagning kan ge falskt högt värde)

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
Hållbart i rumstemperatur och i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-Leukocyter

Metod

Metodtyp

Optiskmätning, partikelräkning

Storhet

Antalskoncentration

Enhet

109/L

NPU-Kod

NPU02593

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <1 d13,0 - 38,0
Kommentar<12h ref.v. 9,0-30,0
 1 d - <4 d9,4 - 34,0
 4 d - <10 d5,0 - 21,0
 10 d - <3 v5,0 - 20,0
 3 v - <3 m5,0 - 19,5
 3 m - <18 m6,0 - 17,5
 18 m - <3 år6,0 - 17,0
 3 år - <5 år5,5 - 15,5
 5 år - <7 år5,0 - 14,5
 7 år - <13 år4,5 - 13,5
 13 år - <18 år4,5 - 13,0

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år3,5 - 8,8
Referensintervallsinformation
Kapillärprov analyserat >12 timmar efter provtagning kan ge falskt högt värde.

Bakgrund

Bestämning av B-Leukocyter används för att upptäcka leukopeni och leukocytos. Sänkta leukocyter kan ses vid infektioner, mjältförstoring och blodsjukdomar, exempelvis akutleukemi. Oftast avspeglar leukopeni ett sänkt antal neutrofila granulocyter. Lätt till kraftigt förhöjda leukocytnivåer kan ses vid infektion och leukemi och lätt förhöjning kan även ses vid stress, rökning, behandling med kortikosteroider, efter splenektomi och efter måltid. Om det totala antalet leukocyter är förhöjt eller sänkt, bör analysen kompletteras med differentialräkning. Differentialräkning bör även utföras vid normalt leukocytantal vid t ex andra avvikelser i blodstatus eller klinisk misstanke om blodsjukdom.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-06-05
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.