Serum

12288

S-Lipoproteiner frak

Synonymer

Lipoproteiner fraktionerade \ Lipidelfores

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst, fasteprov
I analysen ingår även S-Kolesterol, S-Triglycerider,S-HDL, LDL och LDL/HDL. För bedömning av referensintervall måste fasteprov tas.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" förvaras i kyla,

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Lipoproteiner frak

Metod

Metodtyp

Agarosgelelektrofores

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Se respektive analys och svarsutskrift. Medicinskt utlåtande.
 

Ingående analyser

S-Triglycerider
S-Kolesterol
S-LDL-kol, direkt
S-HDL-kolesterol
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.