Lipidstatus

14380

Lipid faste utökad

Synonymer

Lipidstatus

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt.
Följande analyser ingår: Kolesterol, Triglycerider, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B och kvot ApoB/ApoA1.

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Centrifugeras vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana)

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Lipid faste utökad

Metod

Metodtyp

 

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
För behandlingsrekommendationer vid hyperlipidemi, vänligen se regionala medicinska riktlinjer (RMR), "Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär prevention"
 

Ingående analyser

P-Apolipoprotein A1
P-Apolipoprotein B
P-HDL-kolesterol
P-Kolesterol
fP-Triglycerider
P-Apo B/Apo A1
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-10
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.