Lipoprotein(a)

15934

Lipoprotein(a)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt
Prover analyseras normalt på torsdagar.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 dygn skall provet centrifugeras före transport. Serum avskiljes.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Lipoprotein(a)

Metod

Metodtyp

Immunoturbidimetrisk metod

Storhet

Masskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU58475

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1 vecka efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Nivå > 0,50 g/L är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom enligt European Artherosclerosis Society (EAS). Även nivåer i intervallet 0,25 - 0,50 g/L kan vara förknippade med viss riskökning.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-10
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.