Lymfkörtel/Lymfoida organ, histopatologisk diagnostik

15487

Lymfom

Synonymer

Benmärg, histopatologisk diagnostik \ Lymfkörtel/Lymfoida organ, histopatologisk diagnostik \ Mellannålsbiopsi för lymfomfrågeställning, histopatologisk diagnostik \ PAD Lymfomfrågeställning

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Vävnad/Biopsi

Rör el. motsv

Burk ca 40 ml m tätslutande lock, sterilt Provburk som placeras i yttre kärl.

Provtagning

Provtagningsanvisningar: Lymfomfrågeställning
Lymfomfrågeställning

Färska provermed misstänkt TB-frågeställnin, HIV, hepatit B och C ska fixeras med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd direkt vid provtagningen.

Fixering

Färska ofixerade vävnadsprover t. ex. lymfkörtlar, mjälte mm: Kompress fuktad med fysiologisk koksaltlösning. Nålbiopsier: 4 % fosfatbuffrad formaldehyd. Benmärgsbiopsier: 4 % fosfatbuffrad formaldehyd.

Hantering

Färska ofixerade vävnadsprover t. ex. lymfkörtlar, mjälte mm: Lägg i kompress genomdränkt med fysiologisk koksaltlösning och placera i en provburk. Provburken transporteras sedan kyld med is runtom (t. ex. i en större burk med isbitar) Nålbiopsier: Lägg provet direkt i burk HELT fylld med formaldehyd. Benmärgsbiopsier: Lägg direkt i rör fyll med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd. OBS! Skicka med perifert blod- och benmärgsutstryk.

Transport

Transport ska ske omgående till Laboratoriet för klinisk patologi och där lämnas direkt till provinlämningen. Prov ska lämnas till Laboratoriet måndag - torsdag före kl. 16.00. Fredagar före kl 14.00. För övrig tid kontakta laboratoriet och kom överens om hur man ska hantera provet.

Remiss

Remiss

Remissord

Lymfomfrågeställning

Metod

Metodtyp

PAD på lymfom

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-11-18
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39