M-komponent/Polyklonalt IgG, A, M

16228

IgG/A/M-Poly/M-komp

Synonymer

M-komponent/Polyklonalt IgG, A, M

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
I gruppanalysen ingår polyklonalt S-IgG, S-IgA och S-IgM, och kvantitering av M-komponent och ett medicinskt utlåtande. Denna gruppanalys tas vid UPPFÖLJNING AV KÄND M-KOMPONENT OCH VID FRÅGESTÄLLNING OCH UPPFÖLJNING AV IMMUNGLOBULINFÖRDELNING / M-KOMPONENT. Om önskemålet är en komplett proteinelforesbedömning (immunglobulinfördelning/M-komponent och inflammatorisk aktivitet) beställs S-Proteinbedömning, PROTB.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 3 dygn avskiljes serum och fryses. Transporteras fryst

Remiss

Remiss

Remiss 1 Klinisk kemi alternativt Beställningsetikett

Remissord

IgG/A/M-Poly/M-komp

Metod

Metodtyp

 

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 5 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Se respektive analys och svar. Medicinskt utlåtande.
 

Ingående analyser

S-Immunglobulin G
S-Immunglobulin A
S-Immunglobulin M
S-Albumin
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-12-10
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.