Enzymimmunanalys Alinity

14300

Metadon

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Plastkärl utan tillsatser 10/9,5 mL rundbotten vakuumrör för urin

Provtagning

Urinprov tas under direkt uppsikt.
Analysen utförs måndag - fredag. Minsta provmängd 9 mL.
Analyseras enbart på SU/Mölndal.

Hantering

Skyddas för ljus Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remissord

U-Metadon (scr)

Metod

Metodtyp

Enzymimmunanalys Alinity

Storhet

Arbiträr substanskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU02722

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Nästkommande arbetsdag efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Screening med gränsvärde 300 µg/L.
Referensintervallsinformation
Normalt ej påvisbar.

Bakgrund

Metadon är ett smärtstillande läkemedel som kan användas istället för morfin. Det finns i Sverige idag ett antal metadonprogram, som under starkt kontrollerande former förser heroinister med metadon, som ersättning för heroin. I denna kontroll ingår att påvisa intaget metadon i urinen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-02-01
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.