Serum

16184

Metadon

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Rör utan tillsats 5 mL

Provtagning

Provet tas omedelbart före nästa dosering
OBS! Gelrör får ej användas!

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Metadon

Metod

Metodtyp

Masspektrometri (LC-MS-MS)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU04113

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analysen är avsedd för dostitrering samt kontroll av behandlingsefterlevnad inom opioidsubstitutionsprogram. (På denna indikation ger mätning i urin otillräcklig kvantitativ information.) Prov bör tas vid jämviktskoncentration, dvs minst fem halveringstider efter insättning/dosändring; halveringstiden är vanligen 15-55 h men kan uppgå till 100 h. Föreslaget terapeutiskt intervall är 600-1200 nmol/L som dalvärde. Såväl lägre som högre värden kan dock vara adekvata beroende på grad av opioidtolerans. Möjligheten att patienten (intermittent) använder inducerare eller hämmare av CYP3A4 bör beaktas vid bedömning av provsvar. Otillräcklig klinisk effekt trots hög koncentration kan i enstaka fall bero på enantioselektiv metabolism; kiral analys kan då övervägas (se http://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9379). TDM är inte väletablerad vid smärtindikation; etablerat terapeutiskt intervall saknas.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.